Slávnostné odhalenie pamätnej tabule Martinovi Balogovi 1.12.2019

$lastEvent["LastEvent"]["name"]

$lastEvent["LastEvent"]["name"]

$lastEvent["LastEvent"]["name"]

$lastEvent["LastEvent"]["name"]

$lastEvent["LastEvent"]["name"]