Výbor KST OPÁL Vranov nad Topľou

Predseda

Peťo Krauspe

kontakt : 0918 910 442, krauspe58@gmail.com

Sekcia lyžiarskej turistiky

Jano Gdovec

kontakt : 0918 155 151

Administrátor: info@turistikavranov.sk